Monday, 12 January 2015

เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ การทำตัวติดกัน อยู่ด้วยกันตลอดเวลา อาจทำให้รู้สึกเหมือนอบอุ่น วางใจ ใกล้ชิดกันก็จริง แต่หากไม่แยกย้ายกันไปมีชีวิตส่วนตัวบ้าง ไปมีประสบการณ์ชีวิตเป็นฟืนกลับมาเล่าสู่เติมไฟกันบ้าง ไม่ช้า..ไฟรักที่เคยเร่าร้อนอบอุ่นก็จะดับมอดลง
Photo

"Everything is possible, as long as it has its roots in love."~LOA <3

No comments:

Post a Comment